Solsikker og bier fra blomsterengen ved HITSA i Koldings industriområde

HITSA har udarbejdet sin første CSR-rapport

Efter flere års arbejde med bæredygtighed har HITSA nu udarbejdet sin første CSR-rapport. Rapporten samler tal og dokumentation inden for CSR – Corporate Social Responsibility – og har til formål at danne fundament for det videre arbejde med social og miljømæssig bæredygtighed i HITSA.

Rapporten gælder hele koncernen – HITSA i Danmark, Sverige og Letland samt datterselskabet Lampas i Danmark. Den indeholder ESG-nøgletal, det vil sige nøgletal inden for Environmental, Social and Governance.

Fokus på CO2-udledning, affald og sociale nøgletal

Rapporten viser blandt andet, at HITSA-koncernen brugte mindre vand, producerede mindre affald og udledte mindre CO2 i 2021 end i 2019. Vores el- og gasforbrug steg i samme periode. Vi har en lønforskel mellem mænd og kvinder på næsten alle niveauer. 76% af ledelsen og 100% af bestyrelsen var mænd i 2021.

“Vi publicerer tallene, fordi vi lægger meget stor vægt på gennemsigtighed i bæredygtighedsarbejdet. Samtidig viser tallene en forenklet virkelighed. Derfor er næste skridt at finde ud af, hvad der ligger bag tallene. Det er det, vi skal bruge rapporten til,” siger administrerende direktør i HITSA, Henrik Andersen.

“Vi skal fortsat reducere vores affald og CO2-udledning. Vi skal tage socialt ansvar og hjælpe udsatte mennesker i gang på arbejdsmarkedet. Vi skal have flere kvinder ind på det mandsdominerede arbejdsområde, som byggebranchen er, og vi skal have lige løn for lige arbejde og lige kvalifikationer. Det er nogle af de ting, vi arbejder videre med på baggrund af rapporten,” siger Henrik Andersen.

Læs rapporten her: Bæredygtighed i HITSA

Fra tomt regneark til CSR-rapport

Der ligger et stort udviklingsarbejde bag rapporten. For HITSA – som er en typisk, dansk, mellemstor produktionsvirksomhed – begyndte processen med at finde tal til CSR-rapporten med et tomt regneark.

Kompetencerne til at arbejde målrettet med bæredygtighed er bygget op over et par år, blandt andet med ansættelsen af en bæredygtighedsansvarlig. Josephine Husted Jespersen begyndte som praktikant fra Designskolen i Kolding og er nu fastansat. Hun har drevet arbejdet frem, blandt andet med hjælp og rådgivning fra miljønetværket Green Network og HITSA’s ejer, Den Sociale Kapitalfond Invest.

“Der var mange spørgsmål, da vi gik i gang. Hvordan finder vi valide tal for CO2-udledning, hvordan kan vi være sikre på, at den ene ting er mere bæredygtig end den anden, osv. Når man går i gang, får man hurtigt mere viden og bliver mere og mere sikker på, hvad man gør,” fortæller Josephine Husted Jespersen.

“Det kan være en god ide at begrænse sig. Der er meget, man gerne vil arbejde med, men det kan blive uoverskueligt. For eksempel har vi valgt at udarbejde en CSR-rapport, selvom vi ikke har CO2-udledningstal for Scope 3 med. I stedet har vi sat et mål for, hvornår vi skal have beregnet Scope 3 også,” siger hun.

Blandt de store opgaver inden for bæredygtighed i HITSA er at modtage praktikanter med sociale eller helbredsmæssige udfordringer, at blive ISO 14001-certificeret og at arbejde videre med at nedbringe CO2-udledning fra blandt andet energikilder og materialer.

Send en mail på
hea@hitsa.dk

Ring til os
Tlf: +45 3046 4560

Glemt dit kodeord?

|