Bæredygtighed

I HITSA vil vi drive virksomhed på en måde, hvor vi tager ansvar for social og miljømæssig bæredygtighed sammen med den økonomiske bæredygtighed.

Derfor udarbejdede HITSA i 2020 en strategi for bæredygtighed. Den har vi opdateret i 2022, hvor vi også gennemførte en ISO 14001 certificering i miljøledelse.

Det er et grundprincip i strategien, at vi vil have gennemsigtighed om og dokumentation for, hvordan vores produkter påvirker miljøet. Ordet ‘bæredygtig’ bruges ofte i reklamer og på hjemmesider uden information om, hvad der egentlig menes. I HITSA vil vi give så meget information, som vi kan. Vi påstår heller ikke, at vi er bæredygtige. Vi vil hellere se det på den måde, at vi arbejder med bæredygtighed.

HITSA er ISO 14001 certificeret i miljøledelse, og vi er fra december 2022 medlem af UN Global Compact. Derudover har vi i flere år været tilknyttet det lokale bæredygtighedsnetværk Green Network.

Vi udsender en CSR-rapport hvert år. Se tidligere års rapporter her:

HITSA’s 6 fokusområder for bæredygtighed

1. CO2-reduktion
2. Bæredygtighedscertificeringer
3. Cirkulær økonomi
4. Materialer og leverandører
5. Social bæredygtighed
6. Vores egne matrikler

Du kan læse mere om de enkelte fokusområder herunder.

1. CO2-reduktion

Vi har valgt at arbejde med CO2-reduktion, fordi vi gerne vil løfte vores andel af opgaven med at løse de globale klimaudfordringer. Vi bakker op om de CO2-reduktionsmål, som er sat i Parisaftalen og implementeres i lande verden over.

Mål

 • Vi reducerer vores CO2-udledning i Danmark i Scope 1 og 2 med 30% i 2025 i forhold til 2019.

Handlinger

 • Vi udregner vores CO2e-belastning hvert år – fra 2024 indfases Scope 3 i CO2-regnskabet
 • Vi udskifter løbende virksomhedens egne og leasede personbiler til elbiler senest fra 2025
 • Egne lastbiler er EURO6-godkendt senest 2023 og kører på biobrændsel senest 2025
 • Ekstern transport med lastbiler er drevet af el eller biobrændsel senest 2025

Resultater

 • Al indendørs belysning i Kolding er skiftet til LED i 2020
 • Lokationen i Kolding skiftede til vindstrøm i 2021
 • Ændret planlægning i pulverlakeringsanlægget har medført en reduktion i forbruget af gas i 2022

2. Bæredygtighedscertificeringer

Der findes en række bæredygtighedsmærker og -certificeringer. De giver vores kunder en nem og hurtig kommunikation om komplekse sammenhænge. Desuden dokumenterer mærker og certificeringer, at vi mener det alvorligt, når vi siger bæredygtighed. Derfor har vi valgt at have fokus på bæredygtighedscertificeringer.

Mål

 • Vi gennemfører certificeringer afhængigt af virksomhedens behov og kundernes ønsker.

Handlinger

 • Vi registrerer løbende produkter i Byggvarubedömningen og Sundahus
 • HITSA i Sverige inkluderes i ISO 14001 miljøledelsescertificering i 2023
 • Vi påbegynder ISO 9001 certificering i kvalitetsledelse senest 2024
 • Vi tager stilling til Svanemærkning af produkter i 2024
 • Vi undersøger muligheden for at tilbyde produkter med EPD (Environmental Product Declaration)

Resultater

 • Vi er FSC®-certificeret som virksomhed og anvender FSC®-certificeret træ, herunder 100% af vores to mest brugte træsorter, fyr og sapelemahogni
 • Vi er medlem af Green Network samt UN Global Compact
 • HITSA i Danmark og Letland er ISO 14001 certificeret i miljøledelse i 2022

3. Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om at bevare ressourcer i værdikæden så længe som muligt – kort sagt at smide så lidt ud som muligt. Det inkluderer både genbrug, genanvendelse og øget levetid for produkter f.eks. ved service eller reparation. I HITSA har vi valgt at arbejde med cirkulær økonomi, fordi det er sund fornuft både økonomisk og miljømæssigt at undgå spild. Desuden bidrager en cirkulær tankegang til mindre CO2-udledning og et bæredygtigt forbrug af planetens ressourcer.

Mål

Vi reducerer løbende vores samlede mængde affald – mål for reduktion er under revision.

Handlinger

 • Vi sorterer vores affald i HITSA og sikrer, at så meget som muligt genanvendes
 • Vi udvikler vores tilbud om service eller reparation af opsatte produkter
 • Affaldssorteringsguide for vores produkter gøres tilgængelig for kunderne i 2022

Resultater

 • Vi har gennemgået og optimeret vores affaldssortering fra produktionen i Kolding i 2020 – vi sorterer nu i 12 fraktioner: metal, plast, træ, træspåner, elektronisk affald, papir, pap, gips, beton, glas, farligt affald (f.eks. spildolie) og restaffald. Metal og træspåner sælges til blandt andet genanvendelse.
 • Ny designproces med fokus på materialeudnyttelse, levetid og nem adskillelse er udviklet som ramme i 2022

4. Materialer og leverandører

HITSA har ikke kun ansvar for vores egen direkte påvirkning af miljø, klima og sociale forhold. Vi står også for en indirekte påvirkning gennem de leverandører, vi benytter. Derfor søger vi viden om vores leverandører og vælger, hvilke leverandører vi vil samarbejde med.

Mål

 • Evaluering af leverandører er gennemført senest 2025

Handlinger

 • Leverandører kontaktes mhp. at forpligte sig til HITSA’s Code of Conduct fra 2023

Resultater

 • Code of Conduct er udarbejdet i 2021

5. Social bæredygtighed

HITSA er en virksomhed, der vil skabe social værdi samtidig med økonomisk værdi. Vi har i mange år praktiseret socialt ansvar ved at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i kortere eller længere perioder. Virksomhedens sociale resultater måltes i 2022 som 4 KPI’er. Uanset om en medarbejder er ansat på særlige eller almindelige vilkår tilstræber HITSA, at medarbejderen oplever social bæredygtighed i alle henseender på arbejdspladsen. Læs mere om social inklusion i HITSA her.

Vi ønsker at bidrage til uddannelsen af unge mennesker, hvorfor vi fra 2023 øger antallet af fagområder, hvor lærlinge kan blive uddannet.

Mål

 • I 2025 er 14,6% af vores medarbejdere i Danmark fra kanten af arbejdsmarkedet
 • I 2025 har vi 3 lærlinge ansat

Handlinger

 • Vi arbejder løbende med interne politikker og retningslinjer på HR-området
 • Vi arbejder løbende med Code of Conduct i forhold til arbejdstagerrettigheder, internt og over for leverandører

Resultater

 • To medarbejdere uddannet til mentorer 2021
 • Vi har indgået virksomhedscenteraftale med Kolding Kommunes jobcenter 2021
 • Personalehåndbog er udarbejdet i 2021 med bl.a. stresspolitik og politik omkring krænkende handlinger
 • ESG nøgletal er indeholdt i CSR-rapportering fra 2021, herunder bl.a. nøgletal for lønforskel mellem mænd og kvinder samt kønsdiversitet for alle medarbejdergrupper og i ledelseslaget.
 • Code of Conduct for HITSA er udarbejdet i 2021

6. Bæredygtighed på HITSA’s egne matrikler

Det, vi står for udadtil, skal vi også praktisere indadtil. Derfor arbejder vi løbende på at styrke social og miljømæssig bæredygtighed på vores egne tre matrikler i Kolding, Arlöv og Jelgava. Det gør vi fra mange forskellige vinkler. Vi har sået blomstereng og sat cykelstativer op, holdt brandøvelse og inviteret en grøn konsulent til at kigge på energikilder.

Mål

 • Forslag fra grøn konsulent indarbejdes som målsætninger i 2023

Handlinger

 • Vi gennemgår årligt de kemikalier, vi bruger, og vurderer, om der er bedre alternativer
 • Vi holder årlige brandøvelser på alle tre lokationer fra 2023
 • Al belysning på alle tre lokationer er LED senest 2023
 • Vi drifter vores arealer uden sprøjtemidler

Resultater

 • Administration og produktion i Kolding er gennemgået af en grøn konsulent i 2022 og rapport er modtaget i 2023

Følg vores arbejde med bæredygtighed på sociale medier

Vi arbejder løbende med at nå de mål og gennemføre de ændringer, som er beskrevet ovenfor.

Hvis du er interesseret i at følge vores arbejde med social og miljømæssig bæredygtighed, så følg os på LinkedIn og Instagram. Her lægger vi jævnligt opslag op om arbejdet med bæredygtighed.

Glemt dit kodeord?

|