Bæredygtighed

I HITSA vil vi drive virksomhed på en måde, hvor vi tager ansvar for social og miljømæssig bæredygtighed sammen med den økonomiske bæredygtighed.

Derfor udarbejdede HITSA i 2020 en strategi for bæredygtighed.

Det er et grundprincip i strategien, at vi vil have gennemsigtighed om og dokumentation for, hvordan vores produkter påvirker miljøet. Ordet ‘bæredygtig’ bruges ofte i reklamer og på hjemmesider uden information om, hvad der egentlig menes. I HITSA vil vi give så meget information, som vi kan. Det kommer til at tage tid at fremskaffe dokumentation på materialer, CO2-belastning og så videre, og vi vil hele tiden blive klogere. Derfor påstår vi ikke, at vi er bæredygtige. Vi vil hellere se det på den måde, at vi arbejder med bæredygtighed.

HITSA er ISO 14001 certificeret i miljøledelse, og vi er fra december 2022 medlem af UN Global Compact. Derudover har vi i flere år været tilknyttet det lokale bæredygtighedsnetværk Green Network. I april 2021 har Green Network godkendt vores klima- og miljørapport for 2019-2020.

HITSA’s 6 fokusområder for bæredygtighed

1. CO2-reduktion
2. Bæredygtighedscertificeringer
3. Cirkulær økonomi
4. Materialer og leverandører
5. Social bæredygtighed
6. Vores egne matrikler

Du kan læse mere om de enkelte fokusområder herunder.

1. CO2-reduktion

Vi har valgt at arbejde med CO2-reduktion, fordi vi gerne vil løfte vores andel af opgaven med at løse de globale klimaudfordringer. Vi bakker op om de CO2-reduktionsmål, som er sat i Parisaftalen og implementeres i lande verden over. Vores kunder er også optaget af at reducere deres CO2-udledninger. Vi vil tilbyde produkter, der giver gennemsigtighed om CO2-belastning og bidrager til en samlet reduktion i samfundet.

Det betyder blandt andet, at:

 • Vi udregner vores CO2e-belastning
 • Vi ser på mulighederne for at skifte til vedvarende eller CO2-neutrale energikilder på vores egen matrikel i Kolding og så vidt muligt på vores matrikler i Sverige og Letland
 • Vi undersøger, om vi kan transportere vores varer og os selv på en mere miljø- og klimavenlig måde, f.eks. med biobrændsel eller elbiler
 • Vi undersøger, om vi kan CO2-deklarere vores produkter og gøre det synligt for vores kunder, hvilket produkt der belaster klimaet mindst.

Resultater:

 • Al indendørs belysning er skiftet til LED i 2020
 • Vi skiftede til vindstrøm i 2021
 • Vi har beregnet vores CO2e-udledning med Klimakompasset fra Erhvervsstyrelsen. Beregningen er vejledende og bruges som udgangspunkt for reduktion.

2. Bæredygtighedscertificeringer

Der findes en række bæredygtighedsmærker og -certificeringer. De giver vores kunder en nem og hurtig kommunikation om komplekse sammenhænge. Desuden dokumenterer mærker og certificeringer, at vi mener det alvorligt, når vi siger bæredygtighed. Derfor har vi valgt at have fokus på bæredygtighedscertificeringer.

Det betyder blandt andet, at:

 • HITSA gennemfører en ISO 14001-certificering i miljøledelse
 • Vi arbejder løbende med vores produkter i forhold til Svanemærket, FSC®-mærket, DGNB og Byggvarubedömningen. Allerede nu benytter vi kun mahogni, som er FSC®-certificeret.

Resultater:

 • Medlem af UN Global Compact i 2022
 • ISO 14001 certificeret i miljøledelse i 2022
 • FSC®-certificering auditeret og fornyet 2021
 • Fornyelse af partnerskab med Green Network 2021

3. Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om at bevare ressourcer i værdikæden så længe som muligt – kort sagt at smide så lidt ud som muligt. Det inkluderer både genbrug, genanvendelse og øget levetid for produkter f.eks. ved reparation. I HITSA har vi valgt at arbejde med cirkulær økonomi, fordi det er sund fornuft både økonomisk og miljømæssigt at undgå spild. Desuden bidrager en cirkulær tankegang til mindre CO2-udledning og et bæredygtigt forbrug af planetens ressourcer.

Det betyder blandt andet, at:

 • Vi udvikler vores designproces med fokus på optimal ressourceudnyttelse og nem adskillelse, når produktet engang skal smides ud (made for disassembly)
 • Vi sorterer vores affald i HITSA og sikrer, at så meget som muligt genanvendes
 • Vi får indsigt i vores produkters livstidscyklus igennem ISO 14001 – derudfra kan vi beslutte, om vi vil gøre noget anderledes
 • Vi udvikler vores tilbud om at reparere slidte produkter

Resultater:

 • Vi har gennemgået og optimeret vores affaldssortering fra produktionen i Kolding – vi sorterer nu i 12 fraktioner: metal, plast, træ, træspåner, elektronisk affald, papir, pap, gips, beton, glas, farligt affald (f.eks. spildolie) og restaffald. Metal og træspåner sælges til blandt andet genanvendelse.

4. Materialer og leverandører

For at kunne arbejde med bæredygtighed skal vi først og fremmest have en grundig viden om vores materialer og leverandører. Derfor gennemfører HITSA en kortlægning af materialer og leverandører i forhold til en række faktorer. Kortlægningen begynder i 2021.

Resultater:

 • Kortlægning indgår i arbejdet med ISO 14001 og Svanemærket

5. Social bæredygtighed

HITSA er en virksomhed, der skaber social værdi samtidig med økonomisk værdi. Læs mere om social inklusion i HITSA her.
Ud over social inklusion arbejder vi med social bæredygtighed i HITSA internt.

Det betyder blandt andet, at:

 • Vi udarbejder funktionsbeskrivelser, retningslinjer og andet HR-materiale for at give vores medarbejdere de bedste muligheder for at trives med kolleger, ledere og opgaver og dermed blive en succes i den stilling, de har.

Resultater:

 • To medarbejdere uddannet til mentorer 2021
 • Vi har indgået virksomhedscenteraftale med Kolding Kommunes jobcenter 2021

6. Bæredygtighed på HITSA’s egne matrikler

Det, vi står for udadtil, skal vi også praktisere indadtil. Derfor arbejder vi løbende på at styrke social og miljømæssig bæredygtighed på vores egne tre matrikler.

Det betyder blandt andet, at:

 • Vi tilbyder medarbejderne udemøbler og cykelparkering på vores lokationer
 • Vi bruger ikke sprøjtemidler på vores matrikler, og vi vedligeholder udearealerne efter principper, der gavner biodiversitet og giver plads til natur
 • Vi sorterer både vores ‘husholdningsaffald’ og affaldet fra produktionen
 • Alle medarbejdere opfordres til at foreslå indsatser inden for social og miljømæssig bæredygtighed

Resultater:

 • Udearealer ved vores hovedkvarter i Kolding holdes uden pesticider og med hjemmehørende arter
 • Træværkstedet genbruger afdryppet træolie
 • Vi har lavet cykelparkering med stativer, vi havde i overskud fra produktionen
 • Blomstereng (insektvenlig) sået i juni 2021

Følg vores arbejde med bæredygtighed på sociale medier

Vi arbejder løbende med at nå de mål og gennemføre de ændringer, som er beskrevet ovenfor.

Hvis du er interesseret i at følge vores arbejde med social og miljømæssig bæredygtighed, så følg os på LinkedIn og Instagram. Her lægger vi jævnligt opslag op om arbejdet med bæredygtighed.

Glemt dit kodeord?

|