Social inklusion

I HITSA arbejder vi målrettet med social inklusion. Målet er at skabe social værdi samtidig med, at vi skaber økonomisk værdi.

HITSA’s administrerende direktør Henrik Andersen fortæller:

“Mit mål er, at medarbejderne i HITSA føler sig som en familie med de rettigheder og pligter, det giver. Vi hjælper hinanden, og vi stiller krav til hinanden. Vi skal skabe noget positivt, både ved at producere byrumsinventar, som der er brug for, og ved at gøre en forskel for os selv og andre.”

Det betyder, at vi har praktikanter, lærlinge og fastansatte, som er eller har været på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan være mennesker med problemer som misbrug, kriminalitet, sygdom eller andet. De er her i fleksjobs, i praktikforløb og i jobs på særlige eller almindelige vilkår. Af vores cirka 110 medarbejdere er cirka 15 tilknyttet virksomheden som følge af arbejdet med social ansvarlighed.

Vi tager også socialt ansvar for vores faste medarbejdere. Alle kan komme ud i en krise på grund af sygdom, stress, familiebegivenheder eller lignende. Vi hjælper vores medarbejdere igennem kriseperioder med det mål at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

HITSA er ikke et velgørenhedsprojekt, og det er et grundprincip, at alle medarbejdere skal skabe økonomisk værdi. Vi ser gode muligheder for, at alle med de rette krav og den rigtige støtte kan udvikle sig til at skabe værdi.

Social ansvarlighed har været en del af kulturen i HITSA i flere år. Fra 2018 til 2022 var Den Sociale Kapitalfond Invest medejer af HITSA, og i den periode blev indsatsen for social inklusion yderligere styrket. I 2022 blev CROWD – Creators of the Outside World – ejer af HITSA, blandt andet på grund af vores fokus på social inklusion.

Vi har fastsat KPI’er (Key Performance Indicators) for vores sociale indsats. Vi måler på antallet af ansatte, lærlinge og praktikanter fra kanten af arbejdsmarkedet samt på, hvor længe de fastholdes her.

Glemt dit kodeord?

|