Social inklusion

I HITSA arbejder vi målrettet med social inklusion. Målet er at skabe social værdi samtidig med, at vi skaber økonomisk værdi.

HITSA’s administrerende direktør og medejer Henrik Andersen fortæller:

“Mit mål er, at medarbejderne i HITSA føler sig som en familie med de rettigheder og pligter, det giver. Vi hjælper hinanden, og vi stiller krav til hinanden. Vi skal skabe noget positivt, både ved at producere byrumsinventar, som der er brug for, og ved at gøre en forskel for os selv og andre.”

Det betyder, at vi har praktikanter, lærlinge og fastansatte, som er eller har været på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan være mennesker med problemer som misbrug, kriminalitet, sygdom eller andet. De er her i fleksjobs, i praktikforløb og i jobs på særlige eller almindelige vilkår. Af vores cirka 110 medarbejdere er cirka 15 tilknyttet virksomheden som følge af arbejdet med social ansvarlighed.

Vi tager også socialt ansvar for vores faste medarbejdere. Alle kan komme ud i en krise på grund af sygdom, stress, familiebegivenheder eller lignende. Vi hjælper vores medarbejdere igennem kriseperioder med det mål at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

HITSA er ikke et velgørenhedsprojekt, og det er et grundprincip, at alle medarbejdere skal skabe økonomisk værdi. Vi ser gode muligheder for, at alle med de rette krav og den rigtige støtte kan udvikle sig til at skabe værdi.

Her kan du læse mere om, hvorfor HITSA er en socialt ansvarlig virksomhed.

HITSA’s arbejde med social inklusion

Social ansvarlighed har været en del af kulturen i HITSA i flere år. I 2018 blev indsatsen styrket, da Den Sociale Kapitalfond Invest blev medejer af HITSA.

Den Sociale Kapitalfond Invest er en investeringsfond målrettet virksomheder og organisationer, som bidrager til at løse sociale problemer. Det gør fonden med to formål: at hjælpe flere mennesker og at skabe finansielt afkast til fondens egne investorer.

Lars Jannick Johansen, som er ledende partner i Den Sociale Kapitalfond Invest, siger om investeringen i HITSA:

“HITSA havde allerede en meget stærk kultur og holdånd blandt andet med en flot tradition for arbejde med social ansvarlighed. Samtidig er HITSA’s produkter i sig selv positive og bidrager til at realisere FN’s Verdensmål og skabe bedre og grønnere byrum. Vi ser et stort potentiale i HITSA som en virksomhed, der kan skabe øget social og samfundsmæssig værdi samtidig med øget økonomisk værdi.”

HITSA måler på social inklusion

Lars Jannick Johansen nævner, at HITSA bidrager til opfyldelse af Verdensmål nr. 4 om ‘Kvalitetsuddannelse’, Verdensmål nr. 8 om ‘Anstændige jobs og økonomisk vækst’, Verdensmål nr. 11 ‘Bæredygtige byer og lokalsamfund’ og Verdensmål nr. 12 om ‘Ansvarligt forbrug og produktion’.

“Man vil ofte opfatte social og økonomisk værdi som to ting, der modarbejder hinanden. Det gør vi ikke i Den Sociale Kapitalfond Invest. Social ansvarlighed i en virksomhed er ofte udtryk for en god ledelseskultur og højt engagement. Medarbejderne har typisk en høj loyalitet over for virksomheden, enten fordi de selv har fået en udstrakt hånd, eller fordi de oplever, at de gør en positiv og meningsfuld forskel ved at hjælpe deres kollega. Dertil kommer, at social ansvarlighed bidrager til et positivt omdømme for en virksomhed. På den korte bane er det rigtigt, at det kan koste arbejdstid og ledelsesopmærksomhed at tage mennesker med sociale udfordringer ind i virksomheden. På den lange bane vil det ofte vise sig at være en god investering,” siger Lars Jannick Johansen.

Med investeringen fra Den Sociale Kapitalfond Invest indførte HITSA KPI’er (key performance indicators) for social inklusion for at sikre, at indsatsen fører til reelle resultater. Vi måler på antallet af ansatte, lærlinge og praktikanter fra kanten af arbejdsmarkedet samt på, hvor længe de fastholdes her.

Glemt dit kodeord?

|